نظارت و ارزیابی عملکرد سرویس‌کارهای آسانسور

نظارت و ارزیابی

 

صنعت آسانسور در کشور ما در همین عمر کوتاهی که سپری کرده است با شرکت‌های زیادی مواجه شده است.

دسته اول شرکت‌هایی هستند که سعی در افزایش دانش فنی مهندسی خود داشته و دارند وکیفیت و صداقت را همواره رعایت می‌کنند و از دانش خود جهت ارائه خدمت به مشتریانشان استفاده می‌کنند.

دسته دوم شرکت‌هایی هستند که اطلاعات و دانش فنی آسانسور آنها فقط نسبت به مردم عادی بالاتر است. واقعیت این است که از همین ندانستن مردم سوء استفاده و تقلب می‌کنند و سعی در دریافت پول بیشتر در قبال کالا یا خدمات کمتر و کم کاری خود دارند. گاهی از سیاه‌نمایی‌ برای رسیدن به هدف خود بهره می‌گیرند و...

دسته سوم شرکت‌هایی که خود نیز قربانی وضعیت نابسامان صنعت آسانسور در کشور هستند و بدون داشتن دانش فنی وآگاهی حقوقی نسبت به مسئولیت پر ریسکی که میپذیرند، فقط در پی گذران روزمره‌ خود هستند و دائما در حال کپی‌برداری‌اند، جای نگرانی بیشتر این‌جاست که آنها حتی در کپی‌برداری هم ضعیف‌ترین‌ها را الگو قرار می‌دهند.

البته دسته‌ای هم وجود دارند که بصورت انفرادی در غالب شخص حقیقی اصلا معلوم نیست چکار می‌کنند و فقط کافی است تلفن همراه خود را خاموش کنند، دیگر هیچ دسترسی به ایشان وجود ندارد.

بدیهی است در این آشفتگی بیشترین آسیب را ساکنین ساختمان‌هایی که ندانسته ریش و قیچی آسانسور خود را به کسانی که در دسته اول گنجانده نمی‌شوند می‌سپارند، پول پرداخت می‌کنند ولی خدمات درست دریافت نمی‌کنند.!! و البته دسته اول که چون مجبور به فعالیت در این بازار هستند و به میزان خدمات خود منافع مالی و اجتماعی دریافت نمی‌کنند نیز از آسیب این وضعیت بی نصیب نیستند.

ما در چک لیفت برآن شده‌ایم که بر این نابسامانی که در تاریکی اطلاعات صورت می‌گیرد نور بتابانیم.

یکی دیگر از خدمات چک لیفت این است که شما را از پشت درب‌های بسته آسانسورتان مطلع کرده و عملکرد سرویس‌کار آسانسورتان را برایتان روشن و شفاف می‌نماید.