مشاوره اخذ گواهی استاندارد

گواهی استاندارد

 

گواهی استاندارد آسانسور سندی است دارای اعتبار یک‌ساله که پس از درخواست بازرسی یک شرکت آسانسور مجاز از اداره استاندارد و با مراجعه کارشناس آن اداره یا شرکت بازرسی تابعه و بازدید آسانسور در صورتی که مسائل مربوط به ایمنی و یک‌سری فواصل و اندازه‌ها در زمان حضور بازرس رعایت شده باشد صادر می‌شود.

البته گواهی استاندارد می‌تواند برای اولین بار برای یک آسانسور صادر شود که به آن گواهی استاندارد اولیه یا پایان کار می‌گویند و یکی از اسنادی است که شما در زمان اخذ پایان کار برای ساختمان خود باید رونوشت آن را به سازمان‌های مربوطه مانند شهرداری منطقه خود تحویل دهید.

در حالت دوم، چون اعتبار هر گواهی استانداردآسانسور یکسال شمسی است، مسئول ساختمان پس از پایان یافتن اعتبار گواهی برای تمدید مجدد آن اقدام می‌نمایند در این حالت باز هم مانند مراحل فوق‌الذکر و ثبت درخواست اخذ گواهی ادواری، کارشناس اداره استاندارد برای بازدید آسانسور مراجعه می‌نماید ولی پارامترهای کمتری را نسبت به استاندارد اولیه مورد بازبینی قرار می‌دهد و در صورتی که موارد مد نظر بازرس مسأله‌ای نداشته باشند گواهی استاندارد برای آسانسور شما که باز هم اعتبار آن یک ساله خواهد بود صادر می‌شود. به این گواهی در اصطلاح گواهی استاندارد ادواری یا دوره‌ای گفته می‌شود.

در هر دو صورت در بسیاری از موارد مسئولین ساختمان چون از قوانین استاندارد آگاه نیستند، و یا از افراد کم تخصص مشاوره و کمک می‌گیرند، خود و ساکنین ساختمان را به زحمت بی مورد میاندازند و گاهی هزینه‌های ریالی زیادی نیز متحمل می‌شوند که بی‌نتیجه است.

از دیگر خدمات گروه چک لیفت مشاوره و کمک به مسئولان برای دریافت گواهی استاندارد آسانسورهای آنهاست.